Security in Central and Eastern Europe: cyberspace, police, prisons, transport, addictions, the media, J. Blažek, J. Piwowarski, J.M. Ramírez (eds), Kraków 2020

Security in Central and Eastern Europe: cyberspace, police, prisons, transport, addictions, the media. Proceedings from the Conference XLIV CICA: “Security in Europe” – 12th Security Forum Krakow, 5–7 June 2018, Kraków, Poland

J. Blažek, J. Piwowarski, J.M. Ramírez (red.)

Publikacja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie, Krakow 2020

ISBN 978-83-64035-72-2

Zobacz