Rada Naukowa

Rada Naukowa Instytutu

W skład Rady Naukowej Naukowo-Wydawniczego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie wchodzą współpracujący z naszym Wydawnictwem naukowcy i praktycy z&nbspróżnych krajów Europy i świata. Są to eksperci w dyscyplinach powiązanych z naukami o bezpieczeństwie, którzy dzięki swojemu doświadczeniu mogą służyć zespołowi wydawniczemu specjalistycznymi radami i&nbspw&nbsprazie potrzeby wspomagać proces recenzowania.

Tomasz Aleksandrowicz, Assoc. Prof. Ph.D., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska

Ghita Barsan, BG. Prof. Eng. Ph.D., “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Rumunia

Josef Blažek, Prof. Ph.D., Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja

Monika Blišťanová, Ing. Ph.D. MBA LL.M, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja

Ralph R. Johnson, M.A., Służba Zagraniczna, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone

Juan Cayon Peña, Assoc. Prof. Ph.D., Uniwersytet Nebrija, Hiszpania

Ks. Kazimierz Pierzchała, Assoc. Prof. Ph.D., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Juliusz Piwowarski, Assoc. Prof. Ph.D., Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, Polska

Martin Ramirez, Prof. Ph.D., Uniwersytet Nebrija, Hiszpania

Ágoston Restás, Ph.D., Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej, Węgry

Luis Garcia Segura, JUDr. Ph.D., Uniwersytet Nebrija, Hiszpania/Dominikana

Darko Trifunović, Prof. Ph.D., Institute for National and International Security (INIS), Serbia

Vaiva Zuzevičiūtė, Assoc. Prof. Ph.D., Uniwersytet Michała Römera, Litwa