Research and Publishing Institute
of Security and Defence Studies

University of Public and Individual Security “Apeiron”
Krakow, Poland

Wydawnictwo

Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” działa przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Jesteśmy przede wszystkim wydawcami publikacji z zakresu szeroko pojętych nauk o bezpieczeństwie (w tym szczególnie kultury bezpieczeństwa), nauk społecznych, humanistycznych i prawnych.

W 2019 r. nasz Instytut dołączył do grona kanałów publikacyjnych indeksowanych w dwóch prestiżowych europejskich bazach: norweskiej NSD (Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers) oraz fińskiej Publication Forum. Obecnie w obu bazach znajdujemy się na poziomie pierwszym – i aspirujemy jeszcze wyżej!

Wśród autorów związanych z Instytutem są naukowcy zarówno z polskich, jak i zagranicznych uczelni. Ich grono stale powiększa się o nowych badaczy, którzy publikują u nas (również elektronicznie) monografie i nadsyłają artykuły do naszych czasopism naukowych: anglojęzycznego „Security Dimensions” oraz publikującej w języku polskim, w językach środkowoeuropejskich i kongresowych „Kultury Bezpieczeństwa”.

Do współpracy zapraszamy też najciekawszych i najbardziej obiecujących studentów i młodych naukowców, którzy mogą publikować w przeznaczonym specjalnie dla nich czasopiśmie „Security, Economy & Law”.

W roku 2018 dwa spośród naszych czasopism – „Security Dimensions” oraz „Kultura Bezpieczeństwa” – otrzymały finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w ramach zadań:

„Security Dimensions. International and National Studies (stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji) – zadanie finansowane w ramach umowy nr 910/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.
„Security Dimensions. International and National Studies (udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji) – zadanie finansowane w ramach umowy nr 910/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.
„Security Dimensions. International and National Studies (digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet) – zadanie finansowane w ramach umowy nr 910/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.
„Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje (stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji) – zadanie finansowane w ramach umowy nr 910/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

 

 

Publikuj u nas

Choć hasło publish or perish budzi nasze pewne wątpliwości (nie tylko z punktu widzenia kultury bezpieczeństwa), wiemy, jak ważne dla badaczy – w tym przedstawicieli szeroko rozumianych nauk o bezpieczeństwie – jest pozostawanie w obiegu naukowym przez wartościowe publikacje. Nasze wydawnictwo istnieje po to, by im to umożliwić.

 

Co publikujemy

Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” zaprasza naukowców publikujących w dziedzinach nauk o bezpieczeństwie, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych do nadsyłania artykułów do czasopism „Security Dimensions” (40 pkt MEiN), „Kultura Bezpieczeństwa” (5 pkt MEiN) oraz „Security, Economy and Law” (5 pkt MEiN) oraz do nadsyłania monografii do publikacji.

 

Jak dbamy o etykę i jakość

Zarówno artykuły, jak i monografie publikujemy pod warunkiem pozytywnej oceny w procesie recenzenckim. Nad rzetelnością procedury recenzji czuwa nasza Rada Naukowa, a w wypadku czasopism – dodatkowo rady recenzentów poszczególnych tytułów. W całej działalności dokładamy starań, by stosować najlepsze praktyki etyki wydawniczej zgodnie z wytycznymi Komisji ds. Etyki Publikacji (COPE). O wysoką jakość redakcji, korekty, składu i estetyki wydania dba nasz zespół wydawniczy we współpracy z zaufanymi podwykonawcami. Efekty naszej pracy można zobaczyć na stronach naszych czasopism tu, tu i tu – wszystkie są publikowane online zgodnie z filozofią otwartego dostępu – oraz w dziale „Książki”, gdzie część publikacji również jest dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej.

 

Jak zostać autorem

Szczegółowe informacje o tym, jak opublikować u nas artykuł lub monografię:

 

Gdzie nadsyłać teksty

Artykuły i monografie w formie elektronicznej (formaty .doc, .docx, .rtf) prosimy nadsyłać drogą mailową na następujące adresy:

 

Na jakiej podstawie funkcjonujemy

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami nt. działania Naukowo-Wydawniczego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron”.

 

W razie dodatkowych pytań – zapraszamy do kontaktu!

 

Publikacje dostępne online

 

WIĘCEJ

Publikacje wydane

(lista w trakcie aktualizacji – aby dowiedzieć się o publikacjach z lat 2015–2019, zapraszamy do kontaktu z redakcją)

WIĘCEJ