Projekty naukowo-badawcze

Projekty realizowane w Naukowo-Wydawniczym Instytucie Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie

Projekt Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka
sygnatura projektu: 1/2017-2019/NWIBBO
czas realizacji: 2017–2019
projekt realizowany w Naukowo-Wydawniczym Instytucie Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie
kierownik projektu: dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI
efekt projektu: publikacja W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2019.

Projekt Etyczność funkcjonariusza policji
sygnatura projektu: 1/2017-2018/NWIBBO/DIFIN
czas realizacji: 2017–2018
projekt realizowany w Naukowo-Wydawniczym Instytucie Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie
kierownik projektu: dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI
efekt projektu: publikacja J. Piwowarski, Etyczność funkcjonariusza policji, Difin, Warszawa 2019.

Projekt Kulturalistyczna redefinicja środowiska bezpieczeństwa
sygnatura projektu: 1/IX.2018-VI.2019/NWIBBO/DIFIN
czas realizacji: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
projekt realizowany w Naukowo-Wydawniczym Instytucie Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie
kierownik projektu: dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI
efekt projektu: publikacja J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa, wyd. 2, Difin, Warszawa 2020.

Projekt Bezpieczeństwo kulturowe a kultura bezpieczeństwa wobec zagrożeń współczesności
sygnatura projektu: 1/2016–2018/NWIBBO/AWL
czas realizacji: 2016–2018
projekt realizowany w Naukowo-Wydawniczym Instytucie Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie
kierownik projektu: dr hab. Teresa Grabińska, prof. AWL
efekt projektu: publikacja T. Grabińska, J. Ochmann, J. Piwowarski, Bezpieczeństwo kulturowe a kultura bezpieczeństwa wobec zagrożeń współczesności, Wydawnictwo AWL, Wrocław 2018.

Projekt Od kultury bezpieczeństwa do kultury zrównoważonego rozwoju
sygnatura projektu: 1/2018–2020/NWIBBO/MARSZAŁEK
czas realizacji: 2018–2020
projekt realizowany w Naukowo-Wydawniczym Instytucie Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie
kierownik projektu: dr hab. Janusz Gierszewski, prof. AP
efekt projektu: publikacja J. Gierszewski, A. Pieczywok, J. Piwowarski, Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Projekt Nauki o bezpieczeństwie. Pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa
sygnatura projektu: 1/IX.2016-X.2017/CRISD/DIFIN
czas realizacji: wrzesień 2016 – październik 2017
projekt realizowany w Krakowskim Instytucie Badań Bezpieczeństwa i Obronności
kierownik projektu: dr hab. Juliusz Piwowarski
efekt projektu: publikacja J. Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Między kulturą bezpieczeństwa a studiami bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2018.

Projekt System zarządzania kryzysowego w Polsce i jego wpływ na bezpieczeństwo państwa
sygnatura projektu: 1/2016/NWIBBO/KNASB
czas realizacji: 2016–2017
projekt realizowany w Naukowo-Wydawniczym Instytucie Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie przez Koło Naukowe Administracji Autonomicznym Systemem Bezpieczeństwa WSBPI „Apeiron” w Krakowie
kierownik projektu: dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI
efekt projektu: publikacja System zarządzania kryzysowego w Polsce. Wybrane aspekty, J. Piwowarski (red. nauk.), Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Kraków–Katowice 2018.

Projekt Straż Pożarna i jej zadania w systemie ochrony bezpieczeństwa publicznego
sygnatura projektu: 2/2016/NWIBBO/KNASB
czas realizacji: 2016–2017
projekt realizowany w Naukowo-Wydawniczym Instytucie Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie przez Koło Naukowe Administracji Autonomicznym Systemem Bezpieczeństwa WSBPI „Apeiron” w Krakowie
kierownik projektu: dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPI
efekt projektu: publikacja Straż pożarna i jej zadania w systemie ochrony bezpieczeństwa publicznego, J. Piwowarski (red. nauk.), Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2018.

Projekt Psychologia bezpieczeństwa
sygnatura projektu: 1/2017/NWIBBO/KNSB
czas realizacji: 2017–2018
projekt realizowany w Naukowo-Wydawniczym Instytucie Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie przez Koło Naukowe Psychologii Bezpieczeństwa WSBPI „Apeiron” w Krakowie
kierownik projektu: dr hab. Zhanna Semchuk, zastępca kierownika: dr Wojciech Czajkowski
efekt projektu: publikacja Psychologia bezpieczeństwa, W. Czajkowski, Z. Semchuk (red. nauk.), Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2018.

Projekt Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego. Postulowane kierunki badań
sygnatura projektu: 1/NNIBBO/2018/GR
czas realizacji: 2018
projekt realizowany na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” w Krakowie ze środków przyznanych w ramach grantu Rektora WSBPI „Apeiron” na dofinansowanie działalności badawczej prowadzonej przez podstawową jednostkę naukową współpracującą z WSBPI „Apeiron” w Krakowie
kierownik projektu: płk dr hab. Tomasz Kośmider
efekt projektu: e-publikacja Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, T. Kośmider (red. nauk.), Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2018.

 

Projekty międzynarodowe

Projekt Ewolucja problematyki praw człowieka od 1945 do czasów obecnych
sygnatura projektu: 4/IBNSP/Z
czas realizacji: 2017–2018
projekt realizowany w Naukowo-Wydawniczym Instytucie Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Praw Człowieka WSBPI „Apeiron” w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Biznesu i Prawa we Lwowie w ramach grantu Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
kierownik projektu: dr hab. Rostyslav Sopilnyk
efekt projektu: publikacja Ewolucja problematyki praw człowieka od 1945 roku do czasów obecnych. Wybrane zagadnienia praw pierwszej i drugiej generacji, R. Sopilnyk, W.M. Hrynicki (red.), Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2018.

Projekt Formacje umundurowane w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego
sygnatura projektu: 5/IBNSP/Z
czas realizacji: 2017–2018
projekt realizowany w Naukowo-Wydawniczym Instytucie Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie przez Koło Naukowe Systemów Bezpieczeństwa WSBPI „Apeiron” w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Biznesu i Prawa we Lwowie w ramach grantu Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
kierownik projektu: dr hab. Rostyslav Sopilnyk
efekt projektu: publikacja Formacje umundurowane w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnienia wybrane, P. Pajorski, R. Sopilnyk (red. nauk.), Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2018.