Współorganizator konferencji

Konferencje współorganizowane przez WSPBI „Apeiron” [od 2016 roku]

II Ogólnopolskie Warsztaty Naukowo-Techniczne „Przygotowanie obiektów na zamachy. Dobre praktyki i rekomendacje”, Safety Project, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPI „Apeiron”, Centrum Ratownictwa, 22 kwietnia 2021, 9:00–13:00, Zoom. Polska

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, 11–12 marca 2021, Chełm, Polska

14th Annual International Scientific Conference Security Forum 2021, Department of Security Studies, Faculty of Political Science and International Relations, Matej Bel University in Banska Bystrica, 10 lutego 2021, Bańska Bystrzyca, Słowacja

VIII Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Wojna informacyjna a wojna kulturowa”, Akademia Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, 19 listopada 2020, Wrocław, Polska

11th International Scientific Conference „National and International Security 2020”, Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 23 października 2020, Liptowski Mikulasz, Słowacja

13th Annual International Scientific Conference Security Forum 2020, Faculty of Political Science and International Relations in Banska Bystrica, 12–13 lutego 2020, Bańska Bystrzyca, Słowacja

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Determinanty bezpieczeństwa personalnego”, Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 7–8 listopada 2019, Wrocław, Polska

10th International Scientific Conference „National and International Security 2019”, Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 24–25 października 2019, Liptowski Jan, Słowacja

12th Annual International Scientific Conference Security Forum 2019, Faculty of Political Science and International Relations in Banska Bystrica, 6–7 lutego 2019, Bańska Bystrzyca, Słowacja

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa – I Ogólnopolski Kongres „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej – zagrożenia i rekomendacje”, Safety Project – Uniwersytet Wrocławski – WSBPI „Apeiron” w Krakowie, 21–22 listopada 2018, Wrocław, Polska

V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Wpływ technologii na psychofizyczną kondycję człowieka”, Akademia Wojsk Lądowych, 21 listopada 2018, Wrocław, Polska

9th International Scientific Conference „National and International Security 2018”, Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 25–26 października 2018, Liptowski Mikulasz, Słowacja

11th Annual International Scientific Conference Security Forum 2018, Faculty of Political Science and International Relations in Banska Bystrica, 7–8 lutego 2018, Bańska Bystrzyca, Słowacja

8th International Scientific Conference „National and International Security 2017”, Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 26–27 października 2017, Liptowski Mikulasz, Słowacja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Hazard – zagrożenia dla państwa i jednostki”, Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 24 listopada 2016, Olsztyn, Polska

7th International Scientific Conference „National and International Security 2016”, Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 27–28 października 2016, Liptowski Mikulasz, Słowacja