Analysis of Social Network Security Threats in the Cyberspace, K. Fabián, T. Beňuška (red.), Kraków – Banska Bystrica 2020

Analysis of Social Network Security Threats in the Cyberspace

K. Fabián, T. Beňuška (red.)

Publikacja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie i Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Kraków – Banska Bystrica 2020

ISBN 978-83-64035-70-8