Security Dimensions

 

to anglojęzyczny, punktowany (40 pkt MEiN), indeksowany i recenzowany kwartalnik naukowy poświęcony naukom o bezpieczeństwie. Dyscyplinę tę rozumiemy szeroko, jednak szczególnie interesują nas zagadnienia związane z obronnością, służbami mundurowymi i bezpieczeństwem międzynarodowym.

Więcej informacji o czasopiśmie na jego stronie internetowej:

 

 

Jak zostać autorem w „Security Dimensions”?