Kultura Bezpieczeństwa

 

to recenzowany półrocznik naukowy poświęcony szeroko rozumianym naukom o bezpieczeństwie jako dyscyplinie nauk społecznych, a w szczególności promowaniu narzędzia metodologicznego, jakim jest tytułowa kultura bezpieczeństwa. Czasopismo przyjmuje artykuły w języku polskim, językach środkowo- i wschodnioeuropejskich oraz językach kongresowych.

Więcej informacji o czasopiśmie na jego stronie internetowej:

 

 

Jak zostać autorem w „Kulturze Bezpieczeństwa”?