Security, Economy & Law

 

to recenzowane czasopismo naukowe adresowane przede wszystkim do studentów, doktorantów i młodych naukowców, poświęcone naukom o bezpieczeństwie oraz naukom ekonomicznym i prawnym. Czasopismo przyjmuje artykuły w języku polskim, językach środkowo- i wschodnioeuropejskich oraz językach kongresowych.

Więcej informacji o czasopiśmie na jego stronie internetowej:

 

 

Jak zostać autorem w „Security, Economy & Law”?