Historia Instytutu

Historia Naukowo-Wydawniczego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności sięga 2012 roku. Wtedy to Rektor Juliusz Piwowarski utworzył przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie instytut naukowy o nazwie Krakowski Instytut Badań nad Bezpieczeństwem i Obronnością (Cracow Research Institute for Security and Defense). Powstanie Instytutu było odpowiedzią na potrzebę prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej w utworzonej rok wcześniej na mocy uchwały Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Potrzeba ta zrodziła się wśród pracowników naukowych związanych z uczelnią, która kształci studentów na kierunkach związanych z bezpieczeństwem na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

W 2018 roku Krakowski Instytut Badań nad Bezpieczeństwem i Obronnością został przekształcony w Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Funkcjonująca od tamtej pory nazwa wyraźnie wskazuje na dwa ściśle związane ze sobą filary, na których opiera się działalność Instytutu: naukowy i wydawniczy. Pion naukowy tworzą polscy i zagraniczni naukowcy wchodzący w skład Rady Naukowej Instytutu, a także nauczyciele akademiccy i eksperci, którzy biorą udział w realizowanych w Instytucie projektach naukowo-badawczych oraz publikują swoje prace lub recenzują teksty nadesłane do publikacji w monografiach lub czasopismach. Pion wydawniczy natomiast zajmuje się kompleksowym opracowaniem i publikacją monografii naukowych, podręczników akademickich i artykułów naukowych przede wszystkim z dyscypliny nauk o bezpieczeństwie, ale także z dyscyplin pokrewnych, takich jak nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, psychologia, ekonomia i finanse.

Od momentu powstania Instytut wydaje trzy czasopisma naukowe: „Security Dimensions” i „Kulturę Bezpieczeństwa” (oba tytuły od 2012 roku) oraz „Security, Economy & Law” (od 2013 roku). Pierwsze czasopismo WSBPI „Apeiron” zaczęło się jednak ukazywać już pięć lat przed powstaniem przy uczelni instytutu naukowego – w 2007 roku – był to „Zeszyt Naukowy WSBPI »Apeiron«” (ISSN 2081-2906). Na stronie internetowej Instytutu można również śledzić wydane publikacje, niektóre z nich są dostępne online (zob. tutaj).

Działalność naukowa Instytutu opiera się przede wszystkim na prowadzeniu projektów naukowo-badawczych na WSBPI „Apeiron” i za granicą oraz na organizowaniu i współorganizowaniu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym corocznej konferencji Security Forum Kraków (od 2018 roku CICA – Security Forum). Ponadto z Instytutem związane są dwie organizacje naukowe: Stowarzyszenie Badań Bezpieczeństwa i Obronności oraz CE F&R CICA Centre (Central European Formation & Research CICA Centre).

Instytut stale poszerza grono swoich współpracowników naukowych, m.in. zawierając umowy o współpracy z innymi uczelniami polskimi i zagranicznymi oraz z wydawnictwami, a także dzięki nawiązywaniu kontaktów podczas wyjazdów służbowych kadry na konferencje naukowe czy mobilności akademickie w ramach programu Erasmus+.

Do działań podejmowanych w Instytucie zapraszani są również studenci, którzy biorą udział w projektach naukowo-badawczych, prowadzonych na przykład w ramach spotkań kół naukowych. Do tej pory ukazało się już kilka monografii studenckich będących efektem tego rodzaju projektów. Ponadto wydawane przez Instytut czasopismo „Security, Economy & Law” jest przeznaczone właśnie dla młodych naukowców, w tym dla autorów najlepszych prac dyplomowych, którzy mogą publikować tu powstałe na ich podstawie artykuły.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z działalnością naukową Instytutu w zakładkach dostępnych w sekcji „Dział naukowy”.