Konferencje naukowe

WSBPI „Apeiron” jest organizatorem konferencji Security Forum Kraków, która dotyczy kwestii związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Od 2012 roku, czyli od momentu powstania przy WSBPI „Apeiron” instytutu naukowego, ma ona status konferencji międzynarodowej. Prestiż Security Forum Kraków znacznie wzrósł w 2018 roku, kiedy to po raz pierwszy zostało ono zorganizowane jako jedna z oficjalnych konferencji międzynarodowej organizacji CICA International. Od tej pory współpraca jest kontynuowana, a konferencja WSBPI „Apeiron” nosi nazwę CICA – Security Forum Krakow.

Konferencja CICA – Security Forum Krakow stanowi platformę współpracy badaczy bezpieczeństwa i ekspertów z całego świata. W ostatnich latach wzięli w niej udział badacze z takich krajów jak: Hiszpania, Słowacja, Czechy, Ukraina, Rosja, Włochy, Wielka Brytania, Litwa, Niemcy, Bułgaria, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry, Chorwacja, Kolumbia i USA.

Współpraca z CICA jest dla Naukowo-Wydawniczego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem. Niech o znaczeniu CICA International dla badań związanych z bezpieczeństwem świadczy chociażby osoba jej Przewodniczącego, Profesora J. Martína Ramíreza, stojącego jednocześnie na czele hiszpańskiego oddziału organizacji Pugwash, która była inspiracją do powstania CICA, a w 1995 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

Informacje o konferencjach CICA – Security Forum pojawiają się na stronie internetowej WSBPI „Apeiron” w zakładce „Uczelnia” → „Konferencje naukowe”, a także na stronie internetowej CICA International w zakładce „News”.

Adres e-mail konferencji: cracowsecurity@apeiron.edu.pl

W dniach 13–14 maja 2021 roku miała miejsce konferencja LVIII CICA – XVI Security Forum Krakow 2021 połączona z obchodami jubileuszu 10-lecia dyscypliny nauk o bezpieczeństwie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.