Czym są nauki o bezpieczeństwie?

Czym są nauki o bezpieczeństwie?

W polskiej klasyfikacji nauk Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w znacznej mierze opartej na klasyfikacji OECD), nauki o bezpieczeństwie (ang. security sciences) stanowią osobną dyscyplinę naukową w obrębie dziedziny nauk społecznych, która zajmuje się badaniami nad zarówno międzynarodowym i narodowym, jak i wspólnotowym i indywidualnym bezpieczeństwem.

 .

Nauki o bezpieczeństwie a security studies

Dyscyplina nauk o bezpieczeństwie (security sciences) częściowo pokrywa się z międzynarodową kategorią security studies.

Różnica między naukami o bezpieczeństwie a security studies polega jednak na tym, że te pierwsze koncentrują się nie tylko na globalnym czy państwowo-centrycznie ujmowanym bezpieczeństwie, jak to często ma miejsce w security studies: nauki o bezpieczeństwie w większym stopniu skupiają się na człowieku. Inną unikalną cechą nauk o bezpieczeństwie jest ich rygorystyczny aparat badawczy, rozwijany przez zarówno polskich, jak i – w coraz większym stopniu – zagranicznych badaczy.