Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i obronności, M. Minkina, J. Gierszewski (red. nauk.), Kraków–Siedlce 2019

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i obronności

M. Minkina, J. Gierszewski (red. nauk.), Kraków–Siedlce 2019.

Publikacja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Kraków–Siedlce 2019

ISBN 978-83-64035-68-5, ISBN 978-83-7051-977-3