Straż Pożarna i jej zadania w systemie ochrony bezpieczeństwa publicznego. Monografia naukowa, J. Piwowarski (red.), Kraków 2018