M. Mamojková, Regulation of unmanned vehicles in the context of personality rights in the Slovak legislation, Kraków 2020

M. Mamojková

Regulation of unmanned vehicles in the context of personality rights in the Slovak legislation

Publikacja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie, Kraków 2020

ISBN 978-83-64035-69-2