Kultura Bezpieczeństwa No.15

Kraków, styczeń-czerwiec 2014

Zobacz

 

Numer dostępny jest również na platformie

ISSUU

 

REDAKTORZY TOMU:
Boris Dürkech
Štefan Kočan
Juliusz Piwowarski
Viktor Porada

Adamczyk M.
Skala przestępczości w województwie Małopolskim w latach 2000-2012

Ambroży T, Ambroży D.
Trening sprawności fizycznej w szkoleniu publicznych służb bezpieczeństwa

Bałuszyński S.
Zarządzanie kryzysowe w czasie wystąpienia powodzi

Bil J.
Korupcja w biznesie jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

Cherneta V. M.
The system of the labour protection management in the time of the extreme situations consequences liquidation

Częścik R.
Wykorzystanie bezpilotowych statków latających (UAV) dla potrzeb bezpieczeństwa państwa

Ćwiertnia E., Rodasik R.
Koncepcje kryminalizacji ubóstwa - wzmacnianie dewiacyjności

Ďurkechová R.
VÝCHOVA A PREVENCIA MLADISTVÝCH VO VZŤAHU KU KRIMINALITE A ICH VÝZNAM

Hrynicki W. M.
Pojęcie bezpieczeństwa w kontekście ochrony elementów stanu cywilnego osoby transseksualnej

Jałoszyński K.
Terroryzm niekonwencjonalny - perspektywa zmian charakteru zagrożenia terrorystycznego we współczesnym świecie

Jurčák V.
ASYMETRIA V MIEROVÝCH OPERÁCIÁCH

Kaczmarczyk B.
Współczesny wymiar zagrożeń naturalnych

Kapusniak J.
Activites of a fire brigade during huge forest fire before deployment of the overland firefighting module

Kowalczewska K.
Computer network operations in the light of IUS in Bello

Kręgulec R., Mazurek W.
Fenomen poczucia bezpieczeństwa ludzi młodych w Polsce w XX wieku w świetle wykładni prawa

Łabuz P.
Rola polskiej policji w bezpieczeństwie wewnętrznym

Majchút I.
SILA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ V MEDZINÁRODNEJ SPOLOČNOSTI

Martinská M.
PRINCIP STAROSTLIVOSTI BEZ RODOVÝCH HRANIC V OTÁZKACH BEZPEČNOSTI AKO NOVEJ SOCIÁLNEJ A POLITICKEJ PRAXE

Olak A., Krauz A.
Zjawisko terroryzmu we współczesnym świecie

Pajorski P.
Grunwaldzcy bodyguardzi - zarys wybranych zagadnień

Porada V.
BEZPEČNOSTNÍ VĚDY V ČR A SR, BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE A PRÁVNÍ TEORIE O BEZPEČNOSTI

Porada V., Bruna E.
K PRŮNIKŮM TEORIE PRÁVA A BEZPEČNOSTNÍCH VĚD V ČR A SR (NA PŘÍKLADĚ FORMULACE BEZPEČNOSTNÍ DOKTRÍNY)

Rozwadowski M.
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz działania zmierzające do jego poprawy

Schelle K.
DIE INTEGRATIONSBEMUHUNGEN DES BOHMISCHEN KONIGS GEORG VON PODIEBRADY ZUM ZWECKE DER GEWAHRLEISTUNG DER EUROPAISCHEN SICHERHEIT

Spilý P.
VOJENSKÝ PRÍSTUP K SÚČASNÝM BEZPEČNOSTNÝM HROZBÁM

Valentová L., Mazur B.
Odpowiedzialność z tytułu wykroczeń i przestępstw celnych

Veselá R.
DIE ÄLTESTEN INTEGRATIONSBEMÜHUNGEN ZUM ZWECKE DER GEWÄHRLEISTUNG DER SICHERHEIT

Wałek T.
Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń jako zadania szczególne władz lokalnych
Zimniewicz R.
Środki używane przez terrorystów przy zamachach bombowych

Zoubek V.
Iurisprudencia and clash of civilizations