Kultura Bezpieczeństwa No.14

Kraków, listopad-grudzień 2013

Zobacz

 

Numer dostępny jest również na platformie

ISSUU

 

REDAKTORZY TOMU:
Yurii Boshytskyi
Boris Durkech
Juliusz Piwowarski
Karel Schelle

Jarosław Cymerski
Wybrane rozwiązania prawnomiędzynarodowe w obszarze przciwdziałania i zwalczania terroryzmu

Robert Częścik, J. Radosław Truchan
Active shooter

Andrzej Czop
Przemoc seksualna wobec dzieci oraz programy prewencyjne realizowane w Polsce

Ewelina Ćwiertnia
Uzależnienie od seksu jako zagrożenie dla bezpieczeństwa

Jerzy Depo
Teoretyczne i prawne aspekty przeciwdziałania i zwalczania destrukcyjnej działalności obcych służb specjalnych

Janusz Falecki
Wybrane problemy „bezpieczeństwa” - poziom lokalny

Mieczysław Koziński
Handel ludźmi w świetle prawa międzynarodowego oraz przepisów prawa krajowego

Olaf Rozwadowski
Zintegrowana polityka bezpieczeństwa narzędziem poprawy bezpieczeństwa w uczelniach wyższych

Janusz Popis
Historia pożarnictwa w Polsce

Robert Socha
Szczególne regulacje prawne II RP

Lucyna Stanek
Specyfika pracy w policji a bezpieczeństwo zdrowotne policjantów

Tomasz Wałek
System łączności jako ważny element zarządzania kryzysowego

Mariusz Wieczorek
Wybrane prawne problemy zabezpieczenia społecznego funkcjonariuszy agencji bezpieczeństwa wewnętrznego

Piotr Zalewski
Teoretyczne i praktyczne aspekty działań profilaktycznych podejmowanych na terenie województwa świętokrzyskiego na przykładzie realizacji programu bezpieczne świętokrzyskie

Vasyl Zaplatynskyi
Cубъективное и объективное в определениях понятий «опасность» и «безопасность»