Kultura Bezpieczeństwa No.12

Kraków, listopad-grudzień 2012

REDAKTORZY TOMU:
Wojciech Hrynicki
Juliusz Piwowarski

Piwowarski J.
Kultura bezpieczeństwa i jej trzy wymiary

Kočan Š.
The Agent in the Slovak Criminal Law

Zachuta A.
Wybrane zagadnienia z kryminalistyki. Ślady roślinnych pyłków i zarodników

Pajorski P.
"Klamka" Bodyguarda

Czop A.
System bezpieczeństwa publicznego w Polsce

Surma Sz.
Psy obronne. Charakterystyka i wykorzystanie w praktyce