Kultura Bezpieczeństwa No.10

Kraków, lipiec-sierpień 2012

REDAKTORZY TOMU:
Juliusz Piwowarski
Barbara Kaczmarczyk

Пивоварский Ю.
ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Dzierwa-Pabin I.
Współczesne zagrożenia dla trwałości małżeństwa

Stojer-Polańska J., Konopka T.
Zabójstwo z pojedynczą raną kłutą

Jałoszyński K.
Strzał ratunkowy - rozwiązanie sytuacji zakładniczej w działaniach policyjnych

Wieleba-Walicka M.
Wpływ Leona Petrażyckiego na rozwój wiedzy o postawach

Kałuża Z.
Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych