Security Dimensions

 

to anglojęzyczny, najbardziej prestiżowy i najwyżej punktowany (7 pkt MNiSW) z naszych recenzowanych kwartalników naukowych poświęconych naukom o bezpieczeństwie. Dyscyplinę tę rozumiemy szeroko, jednak szczególnie interesują nas zagadnienia związane z obronnością, służbami mundurowymi i bezpieczeństwem międzynarodowym.

Więcej informacji o czasopiśmie na jego stronie internetowej:

 

 

Jak zostać autorem w „Security Dimensions”?