W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Bezpieczeństwo. Perspektywa filozoficzna teorii i praktyki, Kraków 2019

Publikacja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2019
ISBN 978-83-64035-67-8

Zobacz