Kultura Bezpieczeństwa No.13

Kraków, styczeń-czerwiec 2013

REDAKTORZY TOMU:
Bernard Wiśniewski
Juliusz Piwowarski

Пивоварский Ю.
Три компоненти культури безпеки

Wiśniewski B.
Doświadczenia z zakresu przygotowań obronnych wybranych państw

Kamiński S.
Wielokulturowość w dobie współczesnych kryzysów i zderzeń cywilizacyjnych

Orlicz-Rabiega B.
Private Military Companies (PMC) jako komponent ubezpieczający polski system bezpieczeństwa narodowego

Dankiewicz M.
The Prevention and Detection of Perpetrators

Seweryn A., Piwowarski J.
Kampanie społeczne w mediach a kultura bezpieczeństwa

Rodasik R., Ćwiertnia E., Zat'ko J.
Język podkultury więziennej - gwara, język migowy, tatuaż

Wójcik K.
Normy etyczne policji II RP