Kultura Bezpieczeństwa No.11

Kraków, wrzesień-październik 2012

REDAKTORZY TOMU:
Štefan Kočan
Andrzej Zachuta

Piwowarski J.
TRI ZLOŽKY KULTÚRY BEZPEČNOSTI

Kočan Š., Piwowarski J., Sokołowki M.
- Funkcjonalność administracji według koncepcji Henri'ego Fayola. Drugi filar kultury bezpieczeństwa

Czop A., Sokołowski M.
Początki prawa i filozofii bezpieczeństwa cesarstwa Japonii

Dzierwa-Pabin I.
Rola prokuratora w procesie cywilnym

Vráblová M.
Współczesna polityka karna wobec nieletnich sprawców czynów zabronionych - doświadczenia europejskie. Zarys problematyki

Pajorski P.
Wstęp do genezy wczesnopiastowskich grup dyspozycyjnych realizujących zadania w zakresie ochrony osób. Szkic zagadnienia

Ochmann J.
Reservations towards steering

Pochopień M.
Specjalistyczny system zabezpieczeń wojskowych "Echelon"