Ponadczasowość idei kształtowania postaw w służbie bliźnim, wprowadzonej w polskim skautingu przez Andrzeja Małkowskiego (wydanie pokonferencyjne), Krakow 2010