Formacje umundurowane w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zagadnienia wybrane, P. Pajorski, R. Sopilnyk (eds), Krakow 2018