W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Bezpieczeństwo. Perspektywa filozoficzna teorii i praktyki, Krakow 2019

Publication by Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie, Krakow 2019
ISBN 978-83-64035-67-8

View