J. Piwowarski, NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE. ZAGADNIENIA ELEMENTARNE. MONOGRAFIA NAUKOWA, 2nd edition, Krakow 2017