Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i obronności, M. Minkina, J. Gierszewski (eds), Krakow–Siedlce 2019

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i obronności

M. Minkina, J. Gierszewski (eds)

Publication of Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie and Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Krakow–Siedlce 2019

ISBN 978-83-64035-68-5, ISBN 978-83-7051-977-3