W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Krakow 2019

Publication by Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie, Krakow 2019
ISBN 978-83-64035-66-1

View