W. Pokruszyński, J. Piwowarski, Teoria bezpieczeństwa, Krakow 2014