M. Mamojková, Regulation of unmanned vehicles in the context of personality rights in the Slovak legislation, Krakow 2020

M. Mamojková

Regulation of unmanned vehicles in the context of personality rights in the Slovak legislation

Publication of Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie, Kraków 2020

ISBN 978-83-64035-69-2