Ewolucja problematyki praw człowieka od 1945 roku do czasów obecnych. Wybrane zagadnienia praw pierwszej i drugiej generacji, R. Sopilnyk, W.M. Hrynicki (eds), Krakow 2018