A. Czop, R. Sopilnyk, Badanie struktury systemu bezpieczeństwa publicznego w Polsce, Krakow 2017