Fundamentalizm islamski a terroryzm w XXI wieku

Juliusz Piwowarski, Jerzy Depo, Paweł Pajorski, Kraków 2015
ISBN 978-83-64035-39-5

View