Analysis of Social Network Security Threats in the Cyberspace, K. Fabián, T. Beňuška (eds), Kraków – Banska Bystrica 2020

Analysis of Social Network Security Threats in the Cyberspace

K. Fabián, T. Beňuška (eds)

Publication of Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie and Matej Bel University in Banska Bystrica, Kraków – Banska Bystrica 2020

ISBN 978-83-64035-70-8