W. Czajkowski, PSYCHOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA. WYZWANIA I ZAGROŻENIA, Podręcznik akademicki, Kraków 2017

Publikacja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, Kraków 2017
ISBN 978-83-64035-35-7

Zobacz