Udział firm ochrony osób i mienia w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego w Polsce

Andrzej Czop, Katowice 2014
ISBN 978-83-64035-20-3

Zobacz