Security in Central and Eastern Europe: cyberspace, police, prisons, transportation, addictions, the media

Security in Central and Eastern Europe: cyberspace, police, prisons, transportation, addictions, the media

Publikacja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie, Krakow 2019

ISBN 978-83-64035-72-2

[w przygotowaniu]