Ochrona obiektów. Wybrane zagadnienia

Stan prawny na wrzesień 2014

Juliusz Piwowarski, Paweł Pajorski, Kraków 2014
ISBN 978-83-64035-23-4

Zobacz