KONKURS “Młodzi naukowcy na jubileusz 10-lecia Nauk o Bezpieczeństwie”

Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”
w Krakowie

ogłasza

KONKURS

Młodzi naukowcy na jubileusz 10-lecia Nauk o Bezpieczeństwie

10 najlepszych tekstów zostanie opublikowanych w dwóch kolejnych numerach
(czerwiec 2022 r. i grudzień 2022 r.) punktowanego czasopisma naukowego
(5 pkt MEiN) "Kultura Bezpieczeństwa".

Termin nadsyłania zgłoszeń: do końca marca 2022 r.

 

***

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres: science2@apeiron.edu.pl. W temacie wiadomości powinien się znaleźć tytuł konkursu (Młodzi naukowcy na jubileusz 10-lecia Nauk o Bezpieczeństwie), a w treści imię i nazwisko autora, afiliacja oraz tytuł zgłaszanej pracy. Do wiadomości należy załączyć pracę w pliku Word oraz plik
z wypełnionym formularzem abstraktu (do pobrania tutaj).

WYMAGANIA:

  • Tekst naukowy o tematyce z zakresu nauk o bezpieczeństwie (bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo indywidualne, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, kultura bezpieczeństwa, nauki o bezpieczeństwie);
  • Formularz abstraktu wypełniony zgodnie z instrukcjami;
  • Długość tekstu: 8–9 stron + bibliografia (styl oksfordzki); struktura tekstu: tytuł, dane autora, słowa kluczowe, tekst główny, bibliografia;
  • Wymagania edytorskie: czcionka 12 pkt, Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm; tekst sformatowany, wyjustowany.

Wzór przypisów i wskazówki edytorskie można znaleźć na stronie internetowej czasopisma "Kultura Bezpieczeństwa" (tutaj).