W. Pokruszyński, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Krakow 2017