Czym jest kultura bezpieczeństwa?

Czym jest kultura bezpieczeństwa?

Kultura bezpieczeństwa to multidyscyplinarna platforma naukowa służąca do badań w obrębie nauk o bezpieczeństwie.

Opiera się ona na koncepcji trzech filarów kultury Alfreda L. Kroebera: etycznym, społecznym i materialnym. Analogicznie, w obrębie kultury bezpieczeństwa zagadnienia związane z bezpieczeństwem są analizowane z punktu widzenia trzech komponentów: etyczno-duchowo-intelektualnego, społeczno-prawnego i materialno-technologicznego.

Więcej informacji: Piwowarski J., Trzy filary kultury bezpieczeństwa, [w:] „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” nr 30(30), 2018, DOI: 10.5604/01.3001.0012.5880, s. 9-21.