Regulamin

Dokumenty związane z organizacją pracy Naukowo-Wydawniczego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI Apeiron w Krakowie oraz opłatami:

Regulamin Naukowo-Wydawniczego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI Apeiron w Krakowie [link]

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat [link]