Regulamin

Dokumenty związane z organizacją pracy Wydawnictwa oraz opłatami:

Regulamin Wydawnictwa [link]

Zarządzenie Kanclerza w sprawie opłat [link]