Rada Naukowa

Rada Naukowa Wydawnictwa

W skład Rady Naukowej Naukowo-Wydawniczego Instytutu Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI „Apeiron” w Krakowie wchodzą współpracujący z naszym Wydawnictwem naukowcy i praktycy z różnych krajów Europy i świata. Są to eksperci w dyscyplinach powiązanych z naukami o bezpieczeństwie, którzy dzięki swojemu doświadczeniu mogą służyć zespołowi wydawniczemu specjalistycznymi radami i w razie potrzeby wspomagać proces recenzowania.

 

Skład Rady Naukowej:

(skróty: SD – „Security Dimensions”, KB – „Kultura Bezpieczeństwa”, SEL – „Security, Economy and Law”)

Tomasz Aleksandrowicz, Assoc. Prof. Ph.D., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska (Rada Naukowa SD)

Vania Banabakova, Prof. Ph.D., Narodowy Uniwersytet Wojskowy im. Wasyla Lewskiego, Bułgaria (Rada Naukowa KB)

Gerhard Banse, Prof. Ph.D., Karlsruher Institut für Technologie, Niemcy (Rada Naukowa SD, KB, SEL)

Ghita Barsan, BG. Prof. Eng. Ph.D., “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Rumunia (Rada Naukowa SD, KB, SEL)

Jozef Blažek, Prof. Ph.D., Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja (Rada Naukowa SD, KB, SEL)

Monika Blišťanová, Ing. Ph.D. MBA LL.M, Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja (Rada Naukowa SD)

Juan Cayon Peña, Assoc. Prof. Ph.D., Uniwersytet Nebrija, Hiszpania (Rada Naukowa SD)

Janusz Gierszewski, Assoc. Prof. Ph.D. Akademia Pomorska w Słupsku, Polska (Rada Naukowa KB)

Ralph R. Johnson., M.A., Służba Zagraniczna, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, USA (Rada Naukowa SD, KB, SEL)

Jacques Paul Klein, Ambassador, Assoc. Prof. M.A.; emer. Podsekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych; Uniwersytet w Dubrowniku, Chorwacja; (dawniej:) Uniwersytet w Princeton, USA (Rada Naukowa SD, KB, SEL)

Jana Müllerová, Doc. Ing. Ph.D., Uniwersytet Żyliński, Słowacja (Rada Naukowa KB)

Camilla Pagani, Ph.D., Istituto di Scienze e Technologie della Cognizione Consiglio Nazionale, Włochy (Rada Naukowa KB)

Juliusz Piwowarski, Assoc. Prof. Ph.D., Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, Polska (Rada Naukowa SD, KB, SEL)

Viktor Porada, Prof. JUDr. Ing. DrSc., Dr.h.c. mult., Instytut Finansów i Administracji w Pradze, Czechy (Rada Naukowa SD)

Martin Ramirez, Prof. Ph.D., Uniwersytet Nebrija, Hiszpania (Rada Naukowa SD)

Ágoston Restás, Ph.D., Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej, Węgry (Rada Naukowa SD, KB, SEL)

Luis Garcia Segura, JUDr. Ph.D., Uniwersytet Nebrija, Hiszpania/Dominikana (Rada Naukowa SD)

Mirosław J. Skibniewski, Assoc. Prof. Ph.D., Uniwersytet Maryland, USA (Rada Naukowa SD)

Leszek Sosnowski, Assoc. Prof. Ph.D. Eng., Uniwersytet Jagielloński, Polska (Rada Naukowa SD)

Katarina Štrbac, Col. Ph.D., Ministerstwo Obrony Republiki Serbii, Serbia (Rada Naukowa SD)

Vaiva Zuzevičiūtė, Assoc. Prof. Ph.D., Uniwersytet Michała Römera, Litwa (Rada Naukowa SD)