W. Pokruszyński, BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA, wyd. 2, Kraków 2017

Publikacja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, Kraków 2017
ISBN 978-83-64035-53-1

Zobacz