W. Pokruszyński, BEZPIECZEŃSTWO TEORIA I PRAKTYKA, 2nd edition, Krakow 2017

Publication by Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, Krakow 2017
ISBN 978-83-64035-53-1

View