Standardy pisania prac licencjackich i magisterskich

Publication by Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, Kraków 2016
ISBN 978-83-64035-44-9

View