Security in Central and Eastern Europe: cyberspace, police, prisons, transport, addictions, the media

Security in Central and Eastern Europe: cyberspace, police, prisons, transport, addictions, the media

Publication of Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie, Krakow 2019

ISBN 978-83-64035-72-2

[in press]