Security in Central and Eastern Europe: cyberspace, police, prisons, transport, addictions, the media, J. Blažek, J. Piwowarski, J.M. Ramírez (eds), Krakow 2020

Security in Central and Eastern Europe: cyberspace, police, prisons, transport, addictions, the media

J. Blažek, J. Piwowarski, J.M. Ramírez (eds)

Publication of Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego “Apeiron” w Krakowie, Krakow 2020

ISBN 978-83-64035-72-2

View