Doctrina vim
promovet insitam

Doctrina vim
promovet insitam

Wydawnictwo

Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI Apeiron w Krakowie działa przy Cracow Research Institute for Security & Defense (Krakowskim Instytucie Badań nad Bezpieczeństwem i Obronnością). Jesteśmy przede wszystkim wydawcami publikacji z zakresu szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych. Wśród autorów związanych z Naukowo-Wydawniczym Instytutem Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI Apeiron w Krakowie są specjaliści zarówno z polskich i zagranicznych uczelni. Nie bylibyśmy jednak uważani za opiniotwórczą na rynku wydawniczym oficynę, gdybyśmy nie zapraszali do współpracy najciekawszych i najbardziej obiecujących studentów, a także znakomitych, młodych naukowców, którzy mogą publikować w naszych czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Index Copernicus: „Security Dimensions”, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje” oraz „Security, Economy & Law"

Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI Apeiron w Krakowie rozpoczął publikację książek i czasopism w zyskującym coraz większą popularność wydaniu elektronicznym. Nowe przestrzenie, w jakich może zaistnieć fachowa literatura, to wielka szansa i dla Autorów, i dla Czytelników – a naszym zdaniem warto wykorzystywać nowe technologie, by dotrzeć do jak największej i jak najbardziej różnorodnej grupy odbiorców.

W roku 2017 dwa spośród naszych czasopism "Security Dimensions. International & Nationa Studies" oraz "Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje" otrzymały finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa w ramach trzech zadań:

  • Security Dimensions. International and National Studies (rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a ustawy: stworzenie anglojęzycznych wersji wydanych publikacji) - zadanie finansowane w ramach umowy nr 817/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".
  • "Security Dimensions. International and National Studies (rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a ustawy: udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji) - zadanie finansowane w ramach umowy nr 817/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".
  • "Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje (rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a ustawy: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet) - zadanie finansowane w ramach umowy nr 817/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę".

Publikuj z Apeiron

Prosimy o:

  • przesyłanie tekstów (zgodnych z wymogami edytorskimi) drogą mailową na adres wskazany w zakładce "Kontakt". Do każdej przesyłki powinny zostać dołączone informacje kontaktowe: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i telefon (stacjonarny lub komórkowy).
  • do każdego tekstu prosimy dołączyć abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

Utworów nie zamówionych nie odsyłamy i nie przechowujemy, dlatego prosimy się upewnić, że nadsyłane do nas wydruki nie są jedynymi kopiami Państwa utworów. Nie ujawniamy również wewnętrznych recenzji wydawniczych – jeśli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia tekstu nie odezwiemy się do Państwa, oznacza to, że tym razem nie byliśmy zainteresowani.

Publikacje dostępne online

WIĘCEJ

Publikacje wydane

WIĘCEJ