Afiliacja

Wydawnictwo działa przy
Cracow Research Institute
for Security & Defense

Profil

kultura bezpieczeństwa, security studies, securitologia, sztuki walki, etyka, filozofia, prawo, ekonomia, socjologia

  

WYDAWNICTWO

Wydawnictwo APEIRON działa przy Cracow Research Institute for Security & Defense (Krakowskim Instytucie Badań nad Bezpieczeństwem i Obronnością). Jesteśmy przede wszystkim wydawcami publikacji z zakresu szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych. Wśród autorów związanych z Wydawnictwem APEIRON są specjaliści zarówno z polskich i zagranicznych uczelni. Nie bylibyśmy jednak uważani za opiniotwórczą na rynku wydawniczym oficynę, gdybyśmy nie zapraszali do współpracy najciekawszych i najbardziej obiecujących studentów, a także znakomitych, młodych naukowców, którzy mogą publikować w naszych czasopismach punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Index Copernicus: „Security Dimensions”, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje” oraz „Security, Economy & Law"

Wydawnictwo APEIRON rozpoczęło publikację książek i czasopism w zyskującym coraz większą popularność wydaniu elektronicznym. Nowe przestrzenie, w jakich może zaistnieć fachowa literatura, to wielka szansa i dla Autorów, i dla Czytelników – a naszym zdaniem warto wykorzystywać nowe technologie, by dotrzeć do jak największej i jak najbardziej różnorodnej grupy odbiorców.

PUBLIKUJ Z APEIRON

Szanowni Państwo, jeżeli chcecie znaleźć się w gronie autorów publikujących w WA, nadsyłajcie swoje maszynopisy na adres Redakcji.

Prosimy o:

  • przesyłanie tekstów (zgodnych z wymogami edytorskimi) drogą pocztową lub mailową na adres wskazany w zakładce "Kontakt". Do każdej przesyłki powinny zostać dołączone informacje kontaktowe: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i telefon (stacjonarny lub komórkowy). Prosimy także o dołączenie swojego życiorysu naukowego z wykazem wcześniejszych publikacji lub informacją, że nadesłany tekst to Państwa debiut;
  • do każdego tekstu prosimy dołączyć abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

    Utworów nie zamówionych nie odsyłamy i nie przechowujemy, dlatego prosimy się upewnić, że nadsyłane do nas wydruki nie są jedynymi kopiami Państwa utworów. Nie ujawniamy również wewnętrznych recenzji wydawniczych – jeśli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia tekstu nie odezwiemy się do Państwa, oznacza to, że tym razem nie byliśmy zainteresowani.

  •